Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza Cię do stałej i systematycznej formacji. Jesli jesteś zainteresowany wzrostem duchowym i pragniesz każdego dnia zbliżać się do Jezusa, to zapraszamy. Co tygodniowe nauczania i codzienna praca i rozmowa z Bogiem poprzez Słowo Boże i modlitwę osobistą.

Jesteśmy wspólnotą katolicką, która pragnie budować życie chrześcijańskie, osobiste i wspólnotowe, na najważniejszym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus!

 

„Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.” (1 Kor 3, 11).

 

To życie budujemy poprzez trzy filary:

1.     Modlitwę :

·        Eucharystia – najważniejsze spotkanie z Jezusem we wspólnocie Kościoła

·        modlitwa osobista – buduje moją osobistą więź z Bogiem

·   modlitwa wspólnotowa – razem z siostrami i braćmi chcemy spotykać się na modlitwie by wielbić Boga

2. Cotygodniową formację : 

·        osobistą - prowadzącą do dojrzałości chrześcijańskiej

·        formację do posługi ewangelizacyjnej – uczy jak ewangelizować skutecznie w mocy Ducha Świętego

3.     Ewangelizację :

·       osobistą - opowiadanie się za Chrystusem w środowisku, w którym każdy z nas przebywa

·       wspólnotową – organizowanie rekolekcji i innych inicjatyw ewangelizacyjnych

 

Celem naszej wspólnoty jest wprowadzanie do naszych środowisk (pracy, szkoły, domu) życia chrześcijańskiego, gdzie każdy będzie mógł doświadczać nowego życia, które jest owocem wcielenia, śmierci, zmartwychwstania i chwały Jezusa Chrystusa.
Najważniejszym charyzmatem wspólnoty jest ewangelizacja. Chcemy wypełniać misję, którą Jezus powierzył swoim uczniom:
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” (Mt 28, 19-20)