Zapraszamy serdecznie do udziału w kursach, kształtujących nas na świadomych chrześcijan!

W Szkole Nowej Ewangelizacji formacja przebiega dwutorowo: codzienna formacja osobista, oraz kursy, które są formą rekolekcji. Kursy formacyjne prowadzone są na trzech etapach, które tworzą program pastoralny zwany Redemptoris Missio. Program ten ma na celu uformowanie świadomego i aktywnego członka Kościoła.
 
Charakterystyka kursów:

              Pierwszy etap - podstawy życia chrześcijańskiego

 

Kurs Nowe Życie

Pierwszy kurs SNE. Jeżeli pragniesz doświadczyć spotkania z Jezusem i otrzymać Nowe Życie, Życie dziecka Bożego i Dziedzica Jego Królestwa, ten kurs jest skierowany właśnie do Ciebie! Będziesz mógł nawiązać lub odnowić swoją osobistą więź z Jezusem i Kościołem.

 

Kurs Uczniowie z Emaus

Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się 
Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma. On sam zaprasza Ciebie do tego samego! Pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem - Słowem.
 
 
 

 

Kurs Jan

Uczy przeżywania bliskiej relacji ucznia z Jezusem Mistrzem. Kurs pokazuje, jak na wzór św. Jana, stać się umiłowanym uczniem Jezusa, zakochanym i wsłuchanym w Jego Słowo.
 
 
 

 

Jezus wg Czterech Ewangelistów

Przedstawia Osobę Jezusa widzianego oczami ewangelistów. Kurs pokazuje bogactwo Ewangelii.
 
 
 

 

Kurs Biblijna Historia Zbawienia

Pozwala zobaczyć swoje życie przez pryzmat historii zbawienia. Kurs pozwala odkryć stałe działanie Boga w historii, aby zdać sobie sprawę, że historia zbawienia jest naszą własną historią.

 

Kurs Mojżesz

Pokazuje jak być dobrym liderem otwartym na plan Boży i pracującym we wspólnocie przyjaciół. Kurs uczy jak podejmować decyzje, które zmieniają życie.Odkrywa drogę do szczęścia

Kurs Błogosławieństw 

 

 


Drugi etap - wzrostu

(formacja ewangelizatorów) :

 

Kurs Paweł

 Uczy jak skutecznie głosić Dobrą Nowinę o Jezusie współczesnemu człowiekowi. Celem kursu jest formowanie ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji.

  

 

 

Kurs Tymoteusz

Uczy jak rozumieć Biblię i jak ją nieść z pośpiechem do innych, tak jak to uczynił Tymoteusz. Kurs wprowadza w techniki ułatwiające zapamiętywanie, podkreślanie i lekturę Słowa Bożego.

 

 

Kurs Apollos 

Uczy głosić oferując konkretne narzędzia 

pozwalające szukać przesłania, zbudować i pogłębić je oraz przekazać je w taki sposób aby mogło być rozumiane i głoszone dalej. 

  

  

Kurs Sekret Pawła

Odkrywa sekrety Pawła, który w krótkim czasie odniósł niesamowity sukces w ewangelizacji. Kurs pomaga poznać sekret skutecznej pracy pastoralnej i ewangelizacyjnej.

 

 

 

Kurs Pięćdziesiątnica

Otwiera na posługę charyzmatyczną w dziele nowej ewangelizacji. Kurs pokazuje wiele charyzmatów, które umarły albo nie rozwijają się w Kościele, a podczas tego kursu można je lepiej poznać i na  nowo obudzić.

 

  

 Kurs Teologia Biblijna

Uczy głębi rozumienia Słowa, do której prowadzą tajniki literackie, środowisko i główne linie teologiczne, przenikające całą Biblię. Poprzez ten kurs Słowo Boże staje się bardziej jasne i zrozumiałe.

 

 

Kurs Wspólnota

Pozwala odnowić na nową tożsamość wspólnoty i pomaga pogłębić relacje między sobą. Kurs uczy jak stać się nowym czytelnym znakiem  dla innych we wspólnocie, tak by były one prawdziwym miejscem ewangelizacji i wzrostu wiary. 

 

 


 

 

Trzeci etap - formacja 

(formacja formatorów ewangelizatorów) :

 

 

Kurs Andrzej

Kurs pokazuje metodologię i wizję programu Redemptoris Missio. Pokazuje proses formacji nauczycieli i ekipy posługi ewangelizacyjnej. 

 

 

 

 

Kurs Izajasz

Kurs wprowadza w świat Biblii. Pokazuje jej podział, natchnienie, rodzaje literackie i język w niej zawarty, a także jej narodziny i prosces kształtowania się.

   

             

Kurs Maryja

Kurs przedstawia Maryję jako Matkę Chrystusa i Matkę Kościoła. Ukazuje Jej rolę w zbawczym planie zbawienia i pomaga zaprosić Ją do siebie, jako swoją Matkę.

 

 

Kurs Piotr

Kurs wprowadza w fundamentalne zasady eklezjologii. Pokazuje miejsce i rolę w kościoła w dziele zbawienia.

 

 

Kurs Liturgii Melchizedek

Pomaga w lepszym rozumieniu, przeżywaniu i celebrowaniu obecności Jezusa Chrystusa w Liturgii.

 

 

Kurs Nehemiasz

Kurs uczy budować Królestwo Boże we wszystkich dziedzinach życia społecznego, na wzór Nehemiasza, który odbudował ruiny miasta Jeruzalem.

                          Kurs Jetro

                          Uczy jak pracowac dla jedności Kościoła - Ciała Chrystusa.