SZKOŁA EWANGELIZACJI ŚWIĘTEGO ANDRZEJA - POLSKA

BIURO KRAJOWE

Sekretariat:

Biuro Krajowe SESA Polska

34-205 Stryszawa 589

Tel./fax: +48 (33) 874 7023

E-mail: sesa@nowaewangelizacja.eu

www.facebook.com/sesa.polska

 

O. Krzysztof Czerwionka CR (dyrektor)

34-205 Stryszawa 589

Tel. komórkowy: +48 502 545 222

E-mail: o.krzysztof@galilea.pl